Płyta żelbetowa

Moduł umożliwia definicję i szczegółową analizę płyt żelbetowych o dowolnej geometrii, obciążeniu oraz rozkładzie zbrojenia. Dzięki wydajnemu algorytmowi obliczeniowemu dla statyki oraz wymiarowania (zbrojenia/zarysowania) projektowanie odbywa się w sposób płynny bez przerw na czasochłonne obliczenia. Zestaw intuicyjnych narzędzi do definicji modelu obliczeniowego oraz prezentacji wyników powoduje, że nawet bardzo skomplikowana konstrukcja może zostać zaprojektowana szybko i kompleksowo.

Modelowanie

Modelowanie

Podstawowy moduł programu umożliwiający tworzenie i edycję modelu obliczeniowego . Wygodny interface umożliwia szybkie i intuicyjne definiowanie dowolnych układów konstrukcyjnych (geometria, obciążenia, podparcie). W module zastosowano mechanizm śledzenia kątów i punktów charakterystycznych, który znany jest z aplikacji typu CAD. Moduł w szczególności umożliwia: przy definiowaniu konstrukcji powierzchniowej: definicję geometrii poprzez ...
Statyka

Statyka

Moduł obliczeniowy programu umożliwiający wyznaczenie wielkości statycznych w układach powierzchniowych z ew. żebrami. Analiza wykonywana jest przy uwzględnieniu zdefiniowanych przypadków obciążenia oraz relacji między nimi. Kombinatoryka obciążenia uwzględnia wytyczne eurokodów oraz norm polskich . Moduł w szczególności umożliwia: przy analizie konstrukcji: określenie sił przekrojowych z uwzględnieniem kierunków lokalnych d...
Wymiarowanie

Wymiarowanie

Ocena konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi.  Moduł umożliwia projektowanie zgodnie z normami dla konstrukcji żelbetowych: PN-EN 1992 lub PN-B-03264:2002. Wydajny system analizy konstrukcji pozwala na wprowadzanie zmian w zbrojeniu lub parametrach projektowych bez konieczność czasochłonnego przeliczania całej konstrukcji. Moduł w szczególności umożliwia: w zakresie analizy: współpracę z modułem ...
Wymiarowanie - reguły

Wymiarowanie - reguły

Reguły wymiarowania stanowią rozszerzenie podstawowych procedur w zakresie analizy przebicia, umożliwiają szczegółowe wymiarowanie żeber oraz analizę punktowego oparcia na murowanej ścianie. Reguły można swobodnie przypisywać do wybranych elementów schematu (węzły/żebra). Moduł w szczególności umożliwia: zarządzanie regułami wymiarowania (tworzenie, przypisywanie, usuwanie), współpracę między modułem STATYKA a regułami wymiar...
Weryfikacja

Weryfikacja

Weryfikacja konstrukcji powierzchniowych.  Moduł umożliwia przeprowadzenie analizy nieliniowej dla wybranej kombinacji z uwzględnieniem zmian sztywności w wyniku zarysowaniu oraz zjawisk reologicznych. Analiza nieliniowa pozwala ocenić dokładniej ugięcia konstrukcji oraz redystrybucję sił wewnętrznych. Moduł w szczególności umożliwia: w zakresie analizy: współpracę z modułem do statyki i wymiarowania (import/eksport d...

Moduły będące zmodyfikowanymi wersjami modułu płyta:

Ruszty

Ruszty

Zestaw narzędzi do analizy statycznej oraz wymiarowania żelbetowych elementów belkowych definiowanych w płaszczyźnie i obciążonych prostopadle do niej. Klasycznym przykładem tego typu konstrukcji są ruszty. Uproszczony interfejs oraz dedykowane narzędzia na potrzeby modelowania elementów belkowych sprawiają, że tworzenie i analiza problemu wykonywana jest wygodniej i szybciej niż w standardowym module do analizy płyt. Aktualnie moduł wspiera wymiaro...