Kalkulator sztywności gruntu

Kalkulator sztywności gruntu to narzędzie umożliwiające oszacowanie współczynnika sztywności podłoża w oparciu o dane geotechniczne i model połprzestrzeni sprężystej.

Moduł w szczególności umożliwia:

  • swobodne kształtowanie profilu gruntu za pomocą wizualnego menadżera,
  • oszacowanie współczynnika sztywności podłoża zgodnie z modelem połprzestrzeni sprężystej,
  • wybór między typami fundamentów: ława, stopa oraz płyta,
  • definicję wielu profili gruntu, które są dostępne w ramach całego projektu (możliwość wielokrotnego użycia),
  • korzystanie z bazy zawierającej definicję gruntów wraz z ich parametrami materiałowymi,
  • wizualizację geometrii gruntu automatycznie uaktualnianą przy zmianie parametrów,
  • definicję gruntu o dowolnej liczbie warstw,
  • sprzężenie z modułem  MODEL umożliwiające użycie definicji gruntu dla podpór punktowych, liniowych oraz powierzchniowych.