Eksport do BiK

Eksport zbrojenia do programu BiK (https://www.bikbik.pl). Moduł umożliwiający eksport podstawowych informacji o zbrojeniu do programu BiK, gdzie mogą podlegać dalszemu opracowaniu. Przykład dalszej edycji w programie BiK można zobaczyć na filmie tutaj.

Moduł w szczególności umożliwia:

 • dla elementów prętowych:
  • eksport zbrojenia głównego (pręty proste lub odgięte) z informacją o klasie stali i średnicach (możliwe średnice mieszane),
  • eksport zbrojenia poprzecznego z uwzględnieniem liczby cięć oraz klasy stali i średnic,
  • eksport informacji o poszczególnych strefach zbrojenia poprzecznego,
  • eksport geometrii przekroju i usytuowanie w nim zbrojenia podłużnego/poprzecznego,
  • eksport klasy betonu z którego wykonany jest element,
  • eksport zbrojenia dla wielu elementów równocześnie.
 • dla elementów płytowych:
  • eksport zbrojenia przypisanego do poszczególnych elementów skończonych (powierzchnia),
   • zbrojenie wymagane,
   • zbrojenie zdefiniowane
  • eksport informacji o dyskretnym rozstawie prętów zbrojenia, ich średnich i klasie stali,
  • eksport informacji o siatkach zbrojeniowych (geometria, pręty).

Przykład procedury importu: https://www.youtube.com/watch?v=0UUdPTlxTdo&feature=youtu.be
Opis możliwości programu BiK: https://www.bikbik.pl/bik-impek-soldis