Narzędzia

Zestaw narzędzi wspomagających pracę w programie wśród których znajdziemy m.in. moduł do generowania zestawienia obciążeń klimatycznych, użytkowych, ciężaru konstrukcji oraz elementów wykończenia, narzędzia eksportu zbrojenia do zewnętrznych programów ułatwiających dalsze szczegółowe ich opracowanie oraz moduł aktualizacji.

Zestawienie obciążeń

Zestawienie obciążeń

Ustalenie obciążeń, które oddziaływają na konstrukcję jest niezbędnym etapem analizy obiektu budowlanego. W celu ułatwienia i przyśpieszenia tego procesu w programie stworzono narzędzie automatyzujące zbieranie obciążeń. Moduł umożliwia określenie wartości obciążenia i ew. sprowadzenie do typu, który w analizie może zostać bezpośrednio przypisany do definicji obciążenia (np. sprowadzenie powierzchniowego obciążenia parciem wiatru do obciążenia...
Eksport do BiK

Eksport do BiK

Eksport zbrojenia do programu BiK (https://www.bikbik.pl).  Moduł umożliwiający eksport podstawowych informacji o zbrojeniu do programu BiK, gdzie mogą podlegać dalszemu opracowaniu. Przykład dalszej edycji w programie BiK można zobaczyć na filmie tutaj . Moduł w szczególności umożliwia: dla elementów prętowych: eksport zbrojenia głównego (pręty proste lub odgięte) z informacją o klasie stali i średnicach (możliwe średnice mie...
Kalkulator sztywności gruntu

Kalkulator sztywności gruntu

Kalkulator sztywności gruntu to narzędzie umożliwiające oszacowanie współczynnika sztywności podłoża w oparciu o dane geotechniczne i model połprzestrzeni sprężystej. Moduł w szczególności umożliwia: swobodne kształtowanie profilu gruntu za pomocą wizualnego menadżera, oszacowanie współczynnika sztywności podłoża zgodnie z modelem połprzestrzeni sprężystej, wybór między typami fundamentów: ława, stopa oraz płyta, d...