Konstrukcje osiowosymetryczne

Modele osiowosymetryczne umożliwiają efektywna analizę w sytuacji symetrii geometrii oraz obciążenia, np.: rozkład naprężeń pod stopami fundamentowymi (półprzestrzeń spreżysta), rury obciążone ciśnieniem (przekrój podłużny), połączenia śrubowe, studnie obciążone ciśnieniem gruntu/wody, itp. Moduł pozwala na wygodne definiowanie schematu o dowolnej geometrii, obciążeniu oraz podparciu. W przypadku analizy statycznej do dyspozycji użytkownika jest szybki kod obliczeniowy oraz szeroki wachlarz narzędzi do wizualizacji map, przekrojów oraz wartości we wskazanych punktach.

Modelowanie

Modelowanie

Podstawowy moduł programu umożliwiający tworzenie i edycję modelu obliczeniowego . Wygodny interface umożliwia szybkie i intuicyjne definiowanie dowolnych układów konstrukcyjnych (geometria, obciążenia, podparcie). W module zastosowano mechanizm śledzenia kątów i punktów charakterystycznych, który znany jest z aplikacji typu CAD. Moduł w szczególności umożliwia: przy definiowaniu konstrukcji: definicję geometrii poprzez panele o r...
Statyka

Statyka

Moduł obliczeniowy programu umożliwiający wyznaczenie wielkości statycznych w układach osiowosymetrycznych. Analiza wykonywana jest przy uwzględnieniu zdefiniowanych przypadków obciążenia oraz relacji między nimi. Kombinatoryka obciążenia uwzględnia wytyczne eurokodów oraz norm polskich . Moduł w szczególności umożliwia: przy analizie konstrukcji: określenie sił przekrojowych z uwzględnieniem kierunków lokalnych dla panel (...