Konstrukcje liniowe

Płaski stan odkształcenia (PSO) umożliwia analizę elementów konstrukcyjnych o stałym przekroju, w których jeden wymiar jest zdecydowanie większy niż dwa pozostałe (element pryzmatyczny), a obciążenie działa prostopadle do niego. Przykładem analiz PSO mogą być obliczenia murów oporowych, przepustów drogowych, tam, rur obciążonych ciśnieniem stałym na długości itp.. Moduł umożliwia analizę statyczną wraz z kombinatoryką obciążenia.

Modelowanie

Modelowanie

Podstawowy moduł programu umożliwiający tworzenie i edycję modelu obliczeniowego . Wygodny interface umożliwia szybkie i intuicyjne definiowanie dowolnych układów konstrukcyjnych (geometria, obciążenia, podparcie). W module zastosowano mechanizm śledzenia kątów i punktów charakterystycznych, który znany jest z aplikacji typu CAD. Moduł w szczególności umożliwia: przy definiowaniu konstrukcji powierzchniowej: definicję geometrii poprzez ...
Statyka

Statyka

Moduł obliczeniowy programu umożliwiający wyznaczenie wielkości statycznych dla konstrukcji pracujących w płaskim stanie odkształcenia. Analiza wykonywana jest przy uwzględnieniu zdefiniowanych przypadków obciążenia oraz relacji między nimi. Kombinatoryka obciążenia uwzględnia wytyczne eurokodów oraz norm polskich . Moduł w szczególności umożliwia: przy analizie konstrukcji: określenie sił przekrojowych z uwzględnieniem kier...