Soldis PROJEKTANT

Soldis PROJEKTANT to łatwe i intuicyjne narzędzie do tworzenia i analizy konstrukcji budowlanych, które jest powszechnie używane przez biura projektowe oraz studentów ze wszystkich liczących się uczelni technicznych w Polsce. Program składa się z szeregu modułów zespolonych w ramach jednego środowiska obliczeniowego. Każdy moduł odpowiada za fragment funkcjonalności programu.

Modelowanie

Modelowanie

Podstawowy moduł programu umożliwiający tworzenie i edycję modelu obliczeniowego . Wygodny interface umożliwia szybkie i intuicyjne definiowanie dowolnych układów konstrukcyjnych (geometria, obciążenia, podparcie). W module zastosowano mechanizm śledzenia kątów i punktów charakterystycznych, który znany jest z aplikacji typu CAD. Moduł szczególności umożliwia: przy definiowaniu układu prętów: ...
Statyka

Statyka

Podstawowy moduł obliczeniowy programu, który umożliwia wyznaczenie wszystkich istotnych wartości statycznych układu. Analiza wykonywana jest przy uwzględnieniu zdefiniowanych przypadków obciążenia oraz relacji między nimi. Kombinatoryka obciążenia uwzględnia wytyczne norm polskich oraz eurokodów. Rozszerzeniem funkcjonalności modułu jest analiza nieliniowa umożliwiająca uwzględnienie efekt...
Zestawienie obciążeń PN-EN/PN

Zestawienie obciążeń PN-EN/PN

Ustalenie obciążeń, które oddziaływają na konstrukcję jest niezbędnym etapem analizy obiektu budowlanego. W celu ułatwienia i przyśpieszenia tego procesu w programie stworzono narzędzie automatyzujące zbieranie obciążeń. Moduł umożliwia określenie wartości obciążenia i ew. sprowadzenie do typu, który w analizie może zostać bezpośrednio przypisany do definicji obciążenia (np. sprowadzenie powierzch...
Wymiarowanie

Wymiarowanie

Ocena konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi.  Moduł wykorzystuje tak zwane reguły wymiarowania, które sprawdzają zestaw warunków projektowych dla wskazanego elementu (np. Stal wg PN-90/B-03200). Reguły wymiarowania można swobodnie przypisywać do elementów prętowych oraz węzłów konstrukcji. W module dostępnych jest wiele reguł wymiarowania, które przeprowadzają kompleksową analizę...
Optymalizacja

Optymalizacja

Automatyczna poprawa wybranych cech układu w celu zmniejszenie masy konstrukcji lub spełnienie warunków projektowych.  Moduł wykorzystuje algorytmy optymalizacji, które automatycznie przeszukują wiele alternatywnych rozwiązań. Działanie modułu przypomina proces dobrze znany każdemu projektantowi, który polega na stopniowym ulepszaniu konstrukcji poprzez analizę wyników i wprowadzanie kolejnych zmia...
Długość wyboczeniowa

Długość wyboczeniowa

Kalkulator długości wyboczeniowej elementów ściskanych.  Niezbędnik każdego projektanta stanowiący rozszerzenie funkcjonalności modulu STATECZNOŚĆ . Moduł na podstawie siły krytycznej oraz postaci wyboczenia wyznacza długość wyboczeniową oraz współczynniki długości wyboczeniowej dla wskazanych prętów lub ciągu prętów. Parametry wyboczeniowe można określić dla dowolnej geometrii, warunków podparcia oraz obciążeni...
Stateczność

Stateczność

Wyznaczenie obciążenia krytycznego i postaci utraty stateczności.  Moduł jest niezwykle przydatny w konstrukcjach zagrożonych utratą stateczności. Pozwala określić obciążenie krytyczne dla dowolnej geometrii, warunków podparcia oraz obciążenia układu. Siła krytyczna może zostać ponadto użyta do wyznaczenia współczynników długości wyboczeniowej. Wyniki prezentowane są w formie graficznej z możl...
Dynamika (drgania własne)

Dynamika (drgania własne)

Określenie częstości i postaci drgań własnych.  Znajomość charakterystyki dynamicznej układu jest kluczowa w przypadku drgań generowanych przez wentylatory lub inne urządzenia przemysłowe. Modyfikacja (strojenie) konstrukcji w celu zwiększenia różnicy między częstością wymuszenia, a częstością drgań własnych jest niezbędnym etapem projektowania, który może zostać wykonany w module DYNAMIKA. ...
Linie wpływu

Linie wpływu

Wyznaczenie linii wpływu sił przekrojowych i naprężeń.  Generowanie linii wpływu jest konieczne w przypadku obciążeń, które mogą zmieniać swoje położenie. Moduł pozwala na bardzo łatwe i wygodne tworzenie linii wpływu dla dowolnego przekroju i obszaru dopuszczalnego położenia siły. Wyniki prezentowane są dla wszystkich sił przekrojowych oraz naprężeń w formie graficznej z możliwością odczytu war...
Edytor profili

Edytor profili

Tworzenie, edycja i zarządzanie profilami.  Moduł umożliwia wybór profili z bazy kształtowników podstawowych oraz tworzenie nowych poprzez modyfikację kształtów podstawowych lub ich dowolne złożenie. Dla każdego profilu istnieje możliwość wyznaczana podstawowych geometryczne oraz sporządzenia raportu. Dostępne biblioteki zawierają kompletny zestaw standardowych przekrojów oraz materiałów. Prog...
Aktualizacja

Aktualizacja

Moduł przeznaczony do automatycznej aktualizacji.  Aplikacja wyszukuje (centrum aktualizacji) i instaluje najnowsze wersje modułów i poprawek. Dzięki temu modułowi użytkownik jest całkowicie zwolniony z ręcznej aktualizacji pakietu i ma gwarancję pracy na najnowszej wersji oraz natychmiastowej naprawy zgłaszanych błędów.  

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)