Pobierz

 

Najnowsza wersja (kliknij EXE lub ZIP):

 

Soldis PROJEKTANT 2016 ER1.4 (8.7)
winLogoSmall Windows (32/64bits) .EXE 74Mb EXE 
Windows (32/64bits) .ZIP* (przenośny)
* Archiwum .zip – nie wymaga instalacji – po rozpakowaniu należy uruchomić plik soldis.exe.
70Mb ZIP 

Zobacz nowości w programieSeria filmów prezentujących wybrane nowości

UWAGA!!! Jeżeli program nie uruchamia się, należy pobrać i zainstalować bibioteki ‚Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)’ dostępne tutaj.

Podstawowe ulepszenia w 2016/2016ER1 (zobacz FILM):

 • Dodano możliwość eksportu zbrojenia do programu BiK (www.forcad.pl).
 • Dodano narzędzie do wyznaczania długości wyboczeniowej na podstawie analizy stateczności (pojedyncze pręty oraz łańcuchy prętów).
 • Dodano regułę wymiarowania „Połączenie doczołowe dwóch rur wg PN-EN 1991„.
 • Dodano regułę wymiarowania „Połączenia rurowe w ramie wg PN-EN 1993„.
 • Dodano regułę wymiarowania „Element murowy obciążony głównie pionowo wg PN-EN 1996„.
 • Dodano regułę wymiarowania „Ściana pod obciążeniem skupionym wg PN-EN 1996„.
 • Dodano regułę „Wymiarowanie żelbetowych płyt jednokierunkowo zbrojonych wg PN-EN 1992 oraz PN-B-03264„.
 • Dodano listę z wykazem obciążeń – szybka i łatwa edycja oraz filtrowanie/sortowanie.
 • W regule „Element żelbetowy” (PN oraz PN-EN) dodano listę z prętami zbrojeniowymi umożliwiającą edycję, usuwanie, dodawanie oraz kopiowanie zarówno pojedynczych prętów jak i całych grup.
 • W regule „Element żelbetowy” (PN oraz PN-EN) dodano warunek konstrukcyjny prawidłowego zakotwienia prętów.
 • W regule „Element żelbetowy” (PN oraz PN-EN) dodano podgląd oszacowania pola zbrojenia podłużnego dla poszczególnych krawędzi.
 • W regule „Element żelbetowy” (PN oraz PN-EN) umożliwiono analizowanie zbrojenia jako ciągłego na długości wielu elementów.
 • W regule „Element żelbetowy” (PN oraz PN-EN) warunek na zbrojenie minimalne strzemionami wyodrębniono jako nowy warunek konstrukcyjny.
 • W regule „Element żelbetowy” (PN oraz PN-EN) przy wymiarowaniu ścinania umożliwiono wymuszenie klasyfikacji na element wymagający/niewymagający zbrojenia poprzecznego (bez względu na wartość Vrd,1/Vrd,c).
 • W regule „Element żelbetowy” (PN oraz PN-EN) dodano możliwość wyboru typu strzemion.
 • W regule „Element żelbetowy wg. PN-EN 1992” dodano nowe stale zbrojeniowe.
 • W regule „Fundamenty bezpośrednie” (PN oraz PN-EN) dodano warunek nośności na przebicie.
 • W regule „Fundamenty bezpośrednie” (PN oraz PN-EN) dodano podgląd parametrów gruntu dla metody B.
 • W regule „Fundamenty bezpośrednie” (PN oraz PN-EN) rozszerzono w raporcie sekcje dla wymiarowania zbrojenia oraz nośności Qfn.
 • W regule „Fundamenty bezpośrednie” (PN oraz PN-EN) uszczegółowiono obliczenia zbrojenia głównego – ramię sił wypadkowych obliczane jest dokładnie na podstawie równowagi statycznej.
 • W regule „Fundamenty bezpośrednie” (PN oraz PN-EN) dodano możliwość edycji współczynników materiałowych.
 • W regule „Fundamenty bezpośrednie” (PN oraz PN-EN) rozszerzono możliwości definicji parametrów związanych ze zbrojeniem minimalnym.
 • W regule „Połączenia rurowe w kratownicach wg PN-EN 1992-1-8” dodano możliwość uwzględnienia wzmocnień: nakładki na pas, nakładki boczne, żebro poprzeczne oraz żeberka na dwuteownik.
 • W regule „Połączenia rurowe w kratownicach wg PN-EN 1992-1-8” dodano wymiarowanie węzłów o załamanym pasie oraz kolankowych.
 • W regule „Element stalowy” (PN oraz PN-EN) dodano możliwość analizy przekroju z dołączonym elementem prostokątnym (wzmocnienie).
 • Dodano możliwość skalowania elementów niezależnie w kierunku x i y oraz odczytu skali z elementów w obszarze kreślenia.
 • Usunięto problem z pokrywającymi się siłami – etykiety z wartościami zostają rozsunięte.
 • Dodano funkcję otwierania ostatnio edytowanych projektów (lista z nazwami wyświetla się pod przyciskiem „Otwórz” w pasku narzędziowym „Projekt”).

 

Pozostałe pliki do pobrania:
Soldis PROJEKTANT v8.6.16 72Mb EXE 
Soldis PROJEKTANT v8.5.68 50Mb EXE 
Soldis PROJEKTANT v8.417 32Mb EXE 
Soldis DeveloperDoc 2.3 1.3Mb ZIP