Pobierz

Najnowsza wersja (kliknij EXE lub ZIP):

 

Soldis PROJEKTANT 2017 (8.8.21)
winLogoSmall Windows (32/64bits) .EXE 102Mb EXE 
Windows (32/64bits) .ZIP* (przenośny)
* Archiwum .zip – nie wymaga instalacji – po rozpakowaniu należy uruchomić plik soldis.exe.
98Mb ZIP 

 

UWAGA!!! Jeżeli program nie uruchamia się, należy pobrać i zainstalować bibioteki ‚Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package (x64)’ dostępne tutaj.

Podstawowe ulepszenia w SP 2017:

 • Dodano nowy moduł obliczeniowy umożliwiający analizę płyty żelbetowej (statyka, wymiarowanie, weryfikacja). Zobacz więcej.
 • Dodano nową regułę wymiarowania „Połączenie belki ze słupem na blachę węzłową wg PN-EN 1991„.
 • Dodano nową regułę wymiarowania „Połączenie zakładkowe w kratownicy wg PN-EN 1991„.
 • W zestawieniu obciążeń dodano funkcję przesunięcia obciążenia do innej kategorii.
 • W regule wymiarowanie „Element drewniany” (PN oraz PN-EN) poprawiono opisy umiejscowienia obciążenia dla obliczeń momentu krytycznego.
 • W regule wymiarowania „Element żelbetowy” (PN oraz PN-EN) usunięto problem z błędnym rysowaniem zbrojenia dla przekrojów dla których użyto narzędzia „Lustro”.
 • W zestawieniu obciążenia umożliwiono własną definicję współczynników obciążenia gamma oraz psi. Zmodyfikowane wartości wyświetlane są na czerwono, a powrót do wartości domyślnych następuje po wpisaniu pustego ciągu znaków.
 • W regule wymiarowana „Fundamenty bezpośrednie” dodano sprawdzanie warunku przebicia po obwodzie słupa.
 • Zmieniono sposób przeliczania modelu z wieloma pozycjami obliczeniowymi – pozycja jest przeliczana dopiero w momencie wyboru jej jako bieżącej.
 • Umożliwiono niezależną definicję kombinacji obciążenia dla poszczególnych pozycji obliczeniowych w ramach modelu.
 • W regule wymiarowania „Element żelbetowy” (PN oraz PN-EN) ulepszono algorytm automatycznego doboru strzemion – uwzględnienie warunku na minimalny stopień zbrojenia.
 • W regule wymiarowania „Połączenie doczołowe dwóch rur (rozciągane)” dodano kontrolę wartości momentu zginającego wraz z ostrzeżeniem jeżeli nie jest zerowy.
 • Usunięto błąd występujący przy podziale pręta o zmiennym przekroju.
 • Poprawiono problem z niekompletnym usuwaniem wielu sił jednocześnie.
 • W raporcie z zestawienia obciążenia dodano sumaryczną charakterystyczna wartość obciążenia dla kolekcji.
 • W regule wymiarowana „Połączenie doczołowe dwóch rur” usunięto błąd przy definicji połączenia dla rur okrągłych i kwadratowych w tym samym modelu.
 • Poprawiono wyświetlanie obciążenie równomiernie rozłożonego o ujemnych wartościach po zmianie widoczności grup obciążenia.
 • Poprawiono opis obciążenia reakcją przy wyborze elementu wskazanego poprzez dwukrotne kliknięcie myszą w obszarze modelu.
 • Dodano warunek sprawdzający liczbę gałęzi w elementach dochodzących do węzła z przypisaną regułą „Połączenie doczołowe dwóch ruch wg PN-EN 1993-1-8”.
 • Dodano możliwość szybkiego utworzenia nowej pozycji obliczeniowej bezpośrednio po kliknięciu zakładki oznaczonej „+”.

start_up

Pozostałe pliki do pobrania:
Soldis PROJEKTANT 2016 ER1 (v8.7.8) 74Mb EXE 
Soldis PROJEKTANT 2016 (v8.6.19) 72Mb EXE 
Soldis PROJEKTANT v8.5.70 50Mb EXE 
Soldis PROJEKTANT v8.417 32Mb EXE 
Soldis DeveloperDoc 2.3 1.3Mb ZIP